Unnamed

one of the invisibles ...

Unnamed

one of the invisibles ...

Unnamed

Instagram
Vahid_jk@unnamed.blog.ir

آخرین مطالب
پیوندها

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

آرزو های من را شکست ...
از تن فریبنده اش بیرون آمد ، حجمش رو به رویم را اشغال کرد ...
بند بند های فکرم که من را نگه داشته بودند، به دو نیم شد ...
گوشه ای از من نشست ، خواب هایم درد گرفت ...
روی گوش هایم راه رفت و لحظه هایم را خورد و پایه های هر چه می ساختم را بیرون می کشید ...
در این صفحه گرد نشسته ام ، با 12 عدد که دورم را گرفته اند ...
میخوانند و میچرخند ، یا من میچرخم ... 
و تنها گاهی صدای آهنگم آنها را نگه میدارد ...
و صدای آهنگم این حجم آزار دهنده را کمی می کشد ! ...
من یک آهنگ دارم ...

"Would i ran off the world someday !?"  ... 
۱ نظر ۱۷ آبان ۹۶ ، ۰۲:۴۰