Unnamed

one of the invisibles ...

Unnamed

one of the invisibles ...

Unnamed

Instagram
Vahid_jk@unnamed.blog.ir

آخرین مطالب
پیوندها

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

بر خلاف همه ی سنگدل هایی که دنیا را پر کرده اند ، من هر احساسی که ساخته ام را رها نمی کنم ...
حتی اگر آن رو به زوال ِ روی آب ، کشتی نوح باشد ، چه برسد به این تکه چوب های گسسته ...
و من متاسف نیستم ویلسون ، آن که نگاه می کند و حرف را نمی شنود باید متاسف باشد ...
و آن که رها می کند تا به سایه ای برسد که منتظرش نبوده است ...


۰ نظر ۲۹ خرداد ۹۶ ، ۰۴:۰۲
در نهایت 
هیچ چیز با آنچه پشت پلک هایمان نگاشتیم همخوانی نداشت ...
.
.
.
.
.

۰ نظر ۰۴ خرداد ۹۶ ، ۰۳:۴۶