Unnamed

one of the invisibles ...

Unnamed

one of the invisibles ...

Unnamed

Instagram
Vahid_jk@unnamed.blog.ir

آخرین مطالب
پیوندها

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

روزی روزگاری ، یک روز ساده ی بی اتفاق را آغاز کردی ، آمدی نشستی روی صندلی های آرایشگر ، موهایت را عوض کرد و برایت لبخند ساخت ...

خورشید تابید ، آب بالا رفت و فرود آمد ، از فرود آمدنش پرتو ای روشن شد و از تو برگشت سمت دریچه ...

و لنز نگهش داشت تا روزی از هوا برسد به دست ساعت ها نگاه ،  که فکر کنند و بنویسند و تکه ای از خاطراتشان در آن جا بماند ...

روز ساده ی تو بود و گذشت ...

و زندگی من را پیچیده تر کرد ...

...

...

۰ نظر ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۱۷:۵۱