Unnamed

one of the invisibles ...

Unnamed

one of the invisibles ...

Unnamed

Instagram
Vahid_jk@unnamed.blog.ir

آخرین مطالب
پیوندها

۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

F

۰ نظر ۲۲ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۰۰یکی می خندد ، یکی می گرید ...

برای آفرینش ...

 زنده ماندن ...

 دیده شدن ...

برای پاره ای از سرگرمی ...

و برای شانسِ دیدنِ یک تشویق ...


۰ نظر ۲۱ اسفند ۹۳ ، ۲۳:۵۸
...


پ.ن )   مشکل این است 

          که بعضی داستان ها جا نمیشوند ! ...

۰ نظر ۱۶ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۲۴
پلک های پنجره را باز میکنم ...
در این سرما هم گرمم است ...
فکر می کنم به فکر کردنم ...
 این که چطور می شود به فکر کردن فکر کرد ...
و این که چطور دارم به این چطوری ها فکر می کنم ...
و تا بی نهایت انگار میرود ...
تا مرز هنگ کردن ...
و دوباره بی حوصله تر ، 
به افق های چند متری خانه نگاه می کنم ...
کسی از افق نمی آید ...
و کسی در آن محو نمی شود ...
 

۲ نظر ۰۶ اسفند ۹۳ ، ۲۳:۵۲

همین نوشته کوتاه بس است 

که هوس درخت های سیب ، تو را از من می گیرد ...

و تو نگاه نمی کنی ...
۰ نظر ۰۳ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۵۱